Với sự phát triển của ngành công nghiệp đánh bắt xa bờ, tôi đã phát triển một nhà máy cá đông lạnh trong máy nghiền. Các cấu trúc với sân bốn trục, tốc độ biến. Nghiền khả năng, miếng đồng phục, vật liệu lớn hơn vào các khối đông lạnh

Cắt thành miếng thống nhất trước khi nấu. Do đó đảm bảo một tốc độ nấu ổn định, để đạt được kết quả nấu ăn giỏi.

Với sự phát triển cá ngành công nghiệp đại dương của các nhà máy của chúng tôi đã phát triển máy nghiền cá đông lạnh. Các cấu trúc thông qua bốn trục biến pitch và tốc độ biến. Khả năng bị hỏng là mạnh mẽ, miếng thống nhất, Đại học Giao thông khối đông lạnh nguyên liệu ở trước mặt của việc nấu ăn, cắt thành miếng thống nhất. Vì vậy, để đảm bảo sự ổn định của thời gian nấu, đạt được hiệu quả nấu ăn giỏi.

kiểu mẫu Công suất chế biến (T / h) Trọng lượng (kg) Công suất (KW) Size (M)
FBJ-100 100 4 30 2.6 * 1.42 * 2.2